LĘBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Prezes i Zarząd Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
mają zaszczyt zaprosić na inaugurację nowego r. ak. 2019/2020.
Uroczystość odbędzie się 24 października 2019 roku o godz. 16.30
w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych
przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku.
Wykład inauguracyjny pt. „Kultura wczesnego chrześcijaństwa”
wygłosi prof. dr hab. inż. Aleksander Piwek.

BIP

Patronat

Patronat Medialny

Partnerzy

Przydatne strony

Copyright © 2016 LUTW

Autor: mrgrzeg@gmail.com