LĘBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Udał się! 

Pierwsze koty za płoty – czyli I Rajd Seniorów Powiatu Lęborskiego w Nordic Walking za nami.

W sobotę 16 września br. przy pięknej słonecznej pogodzie pod patronatem Starosty Powiatowego Teresy Ossowskiej-Szarej odbył się I rajd seniorów powiatu lęborskiego w Nordic Walking zorganizowany przez Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Starostwo Powiatowe i Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 72 uczestników pokonało z kijkami pięciokilometrową trasę w lesie w pobliżu stadionu miejskiego.  Chętnych do marszu było wielu; seniorzy z Lęborka, Nowej Wsi Lęborskiej, Cewic, Potęgowa, Tawęcina, Leśnic, Pogorzelic, Siemirowic, Sierakowic, Garczegorza, Lędziechowa i Czarnówka. Seniorom towarzyszyły w marszu młodzież, dzieci i wnuki. Wśród rajdowiczów byli też ordynator oddziału geriatrycznego SPS ZOZ w Lęborku, Komendant Powiatowy Policji w Lęborku i dyrektor GOK w Nowej Wsi Lęborskiej wraz z rodzinami. Trenerki z Federacji Nordic Walking przeprowadziły krótki instruktaż i rozgrzewkę. Rajd wystartowała Wicestarosta Powiatu  Lęborskiego Elżbieta Godderis. Pokonanie trasy zajęło uczestnikom ok. 70 minut, a wracali radośni, uśmiechnięci, rozśpiewani choć trochę zmęczeni. Pokrzepiła ich pyszna grochówka przygotowana przez restaurację „Perła” w Lęborku.

Nad bezpieczeństwem czuwali Komenda Powiatowa Policji w Lęborku i ratownicy medyczni z Cewic i SPS ZOZ w Lęborku. Ratownicy medyczni przeprowadzili po zakończeniu rajdu pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Rajdowiczom kibicowali burmistrz i zastępca burmistrza miasta Lęborka oraz radni powiatu lęborskiego.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek ufundowany przez sponsorów.

Nagrody ufundowali:

Starosta Powiatowy w Lęborku

Burmistrz Miasta Lęborka

Wójt Gminy Cewice

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Firma „MALAM” z Lęborka

Firma „PROFARM” z Lęborka

Sklep sportowy „MISTRAL” z Lęborka

Hurtownia papiernicza „AUT” z Lęborka

Sołtys Tawęcina

Organizatorzy rajdu dziękują serdecznie uczestnikom, sponsorom i sympatykom i zapraszają na kolejny rajd za rok. 

 

BIP

Patronat

Patronat Medialny

Partnerzy

Przydatne strony

Copyright © 2016 LUTW

Autor: mrgrzeg@gmail.com