LĘBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Felicja BykowskaLęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w grudniu 2001 roku, jako sekcja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Inicjatorką utworzenia Uniwersytetu była Pani Felicja Bykowska, która pełniła wówczas funkcję kierownika Klubu Oświaty, a przewodniczącą została Pani Elżbieta Wiktorowicz-Czapla. Grupa, która rozpoczęła działalność Uniwersytetu, to 12 pań, w większości emerytowane nauczycielki. Przesłaniem Uniwersytetu było lepsze poznanie tych pasji, które pozwalają dłużej, zdrowiej i pięknie żyć. Panie spotykały się raz w miesiącu w czwartki z przedstawicielami reprezentującymi różne dziedziny życia, środowiska. Między innymi z: pisarzami, malarzami, ludźmi biznesu oraz przedstawicielami władz lokalnych. Na stałe w program wpisały się wycieczki turystyczno-krajoznawcze i wyjazdy do teatru, opery czy filharmonii. Kiedy w grudniu 2011 roku Uniwersytet obchodził 10. Urodziny, liczba członków wynosiła 40 osób, a założycielki mogły pochwalić się pokaźnym dorobkiem.

W czerwcu 2012 roku odbyło się formalne zebranie założycielskie, na którym postanowiono złożyć dokumentację w Krajowym Rejestrze Sądowniczym w celu rejestracji naszego Uniwersytetu.

W sierpniu 2012 roku uzyskaliśmy akceptację KRS i od tego momentu kontynuujemy naszą działalność już jako stowarzyszenie, które spełnia wszystkie wymogi prawne, DSCN3779aby być Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Została powołana Rada Programowa, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska. Podstawowym celem naszej działalności jest aktywizacja społeczna, rozwój zainteresowań osób starszych oraz zachowanie i zwiększanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków. Kładziemy nacisk na organizację różnego rodzaju warsztatów, takich jak: komputerowe, językowe, sportowe, turystyczne i kulturalne. W ramach warsztatów językowych uczymy się języka angielskiego i niemieckiego, sportowe – Nordic Walking, a w ramach warsztatów kulturalnych spotykamy się z ciekawymi ludźmi. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Lęborka również na wykłady, które wygłaszane są w Sali Kinowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych.

Od momentu rejestracji liczba zarejestrowanych członków Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzrosła do 76 osób i wciąż zgłaszają się nowi kandydaci.

DSCN3782

Uzyskanie statusu stowarzyszenia daje nam możliwość ubiegania się o fundusze na naszą działalność z różnych projektów krajowych i zagranicznych. Złożyliśmy już kilka aplikacji do projektów takich jak: międzynarodowy GRUNDVIG „Uczenie się przez całe życie” i krajowy ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych). W ramach programu „Niwelowanie różnic międzypokoleniowych” nawiązujemy współpracę ze szkołami Lęborka. Podpisaliśmy umowę o współpracy z Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Uczestniczymy w projekcie Senior Klaster we współpracy z młodzieżowymi wolontariuszami z lęborskich szkół. Nawiązaliśmy współpracę również z Centrum Rozwoju Osobistego MODUS, który wspiera nas innowacyjnymi metodami aktywizowania osób starszych i wspólnie planujemy uruchomienie warsztatów z zakresu kształtowania własnej osobowości.

Mamy zamiar stale powiększać i uatrakcyjniać naszą ofertę edukacyjną, tak aby zainteresować nią jak największą liczba osób 60+ z terenu Lęborka i okolic. Przeciwdziałać sano-wykluczaniu, a szczególnie e-wykluczaniu, osób starszych z życia w rodzinie i lokalnej społeczności. Stwierdzono, że mała aktywność osób 60+ wynika między innymi, z procesu wykluczenia się osób starszych z procedur związanych z informatyzacją życia, określanym jako e-wykluczanie.

BIP

Patronat

Patronat Medialny

Partnerzy

Przydatne strony

Copyright © 2016 LUTW

Autor: mrgrzeg@gmail.com