LĘBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Komisja Rewizyjna

Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Przewodnicząca Komisji

Renata Żyźniewska                 brorenata@wp.pl

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Lidia Kreft                                lilidada@wp.pl

Członkowie Komisji

Mirosława Kaczyńska             miroslawakaczynska52@wp.pl

Krystyna Pałubicka

 

 

 

BIP

Patronat

Patronat Medialny

Partnerzy

Przydatne strony

Copyright © 2016 LUTW

Autor: mrgrzeg@gmail.com